Dyrektywa atex nowa

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest oddane do tworzenia wyjść awaryjnych i możliwości ewakuacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Teraz w hotelach, pensjonatach, a też w kwaterach prywatnych obowiązkowo powinno stanowić zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i wyjść ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera zbyt więcej energii oraz wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z ważnego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym przedstawia się stworzenie własnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na szczęście, na polskim rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które objawiły się naprawdę znakomitą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wyżej elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, posiadają sporą formę i proste napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia mieszkań o innym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref miłych i oświetlenia rezerwowe ma także oświetlenie ewakuacyjne miejsc praktyki w przestrzeni szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie jest spore prawdopodobieństwo wypadku wśród pracowników czy drugich postaci w sukcesie awarii oświetlenia. Przykładami takich niebezpiecznych form będą wykopy oraz książki z treściami toksycznymi lub wybuchowymi. Więcej w wypadku wykonywania obowiązków przy szybko rozwijających maszynach, trzeba zrobić ewentualność włączenia oświetlenia awaryjnego w postaci awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są wyposażone w porządki mikroprocesorowe i połączone magistralą komunikacyjną z jednostką centralną systemu. Niewątpliwą zaletą nowoczesnego systemu oświetlenia awaryjnego LED stanowi fakt, że jest to szczególnie system rozproszony, co oznacza, iż oprawy ewakuacyjne a dodatkowe urządzenia wpadające w skład systemu, posiadają własne źródła napięcia w twarzy akumulatorów. Cały system oświetlenia awaryjnego LED komponuje się z jednostki centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, zaś komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami podejmuje się po dwuprzewodowej magistrali.