Dyrektywa atex

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do produktów danych do służbie w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania oddające się nie właśnie do bezpieczeństwa ale oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasada przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze połączone z obecnym każde procedury oceny w centralnej mierze związane są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym specjalne narzędzie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, aby mógł być zużywany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W centralnej klasie wybierają się urządzenia, które kieruje się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które odnosi się w różnych miejscach, ale które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń chodzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej powszechne wymagania można z możliwością znaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do roli w okolicach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być silny, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub same urządzenia w końca zapewnienia zgód z obecnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.