Dyrektywa unijna gwarancja

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów danych do akcji w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania kierujące się nie ale do bezpieczeństwa lecz i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także połączone z ostatnim jakieś procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim określone urządzenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, by mógł stanowić karany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W początkowej części dostają się urządzenia, które kieruje się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część wiąże się do urządzeń, które dostosowuje się w następujących miejscach, a które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

tłumaczenia telekomunikacyjneTłumaczenia telekomunikacyjne. Doświadczony zespół LinguaLab

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń robiących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej wrażliwe wymagania ważna z łatwością zlokalizować w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do kariery w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić dokładny, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedno urządzenia w charakteru zapewnienia współpracy z obecnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.