Gaszenie pozarow pod napieciem

Pożary, które zapadają w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę używa się w wnętrzach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny to istnieć miejsca szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie potrafi stanowić zastosowana, ze powodu na jej znacznie mały ciężar właściwy, co przemieszcza się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej i jest niemal aktywne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zużywa się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy łączy się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w końcu związku z wodą.

Para wodna potrafi istnieć i stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym wyjątkowo pozytywne im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w charakterze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkowicie najbardziej efektywny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która przekazywana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.