Odpylacze lakiernicze

Odpylacz wykonany razem z zasadą atex (atex dust collector) występuje w sytuacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla średnich i silnych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektyw.

dissolverDisolwer stacjonarny (dla dużych partii produkcyjnych) - Dissolver MasterMix GRUPA WOLFF

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy w perspektywę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania tematu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest przekazywane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przesyłane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są dostępne w ciągu dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy jest w ciągu wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dochodzi do rozprężenia, co sprawia, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie tematu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zmienianiu się wentylatora po zakończeniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi wygodne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego roli (on-line) jak także po jego wyłączeniu (off-line).