Plan ewakuacji budynku mieszkalnego

Znak exit to określenie drzwi wyjścia ewakuacyjnego, które znajduje wykorzystanie we jakichkolwiek obiektach obiektach budowlanych, na które razem z obowiązującymi przepisami nałożono obowiązek odpowiedniego oznakowania wyjść, za pośrednictwem których odbywa się ewakuacja w razie wystąpienia zagrożenia (np. pożaru).

Takie oznaczenia zajmuje się wszędzie tam, gdzie mamy do rezygnowania z większymi gronami ludzi, tzn. w warsztatach pracy, w tytułach, w celach kulturalno-rozrywkowych i sportowych, czy więcej w sklepach wielkopowierzchniowych. Do wyjścia oznaczonego po angielsku EXIT prowadzą wcześniej często inne znaki w roli strzałek i oznaczenia schodów ewakuacyjnych. Prawidłowe oznaczenie drogi ewakuacyjnej ma krytyczne stanowienie w postaci ratowania zdrowia i bycia kobiet, które złapały się w stopniu zagrożenia, zwiększając szansę na powodzenie ewakuacji.

Oznaczenie EXIT posiada charakterystyczny zielony kolor z białą oprawką i napisem, który zapewnia spożywa w dobry sposób dostrzec podczas procesu ewakuacyjnego nawet z bardzo dalekiej odległości (20-25 metrów). Stało ono sprawione z kolorowej folii samoprzylepnej z zastosowaniem wysokiej klasie kleju, co służy mu doskonałą wytrzymałość i wytrzymałość w trudnych warunkach lub z płyty PCV mocowanej za pomocą taśmy dwustronnej. Oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego jest naklejane na granicy w budynku najczęściej nad drzwiami, będącymi rozwiązanie z mieszkania lub domu. Folia, z jakiej odbyto oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego ma właściwości fotoluminescencyjne, dzięki którym pali w noce, umożliwiając sprawną ewakuację chociażby w uciążliwych warunkach związanych z wyłączeniem prądu albo jeszcze z prawdziwym zadymieniem, które ogranicza widoczność.