W normalnych warunkach para wodna zajmuje o wiele wieksza objetosc

Para wodna jest zwykle używanym środkiem gaśniczym. Zwraca się ją jedynie w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para ma mały ciężar właściwy dodatkowo w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

https://form-explode.eu/ee/Formexplode - Efektiivne lahendus lihasmassi hankimiseks ilma jõusaali pikaajalise piinamiseta!

Poleca się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną stosuje się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy może stanowić wykorzystywana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie idą w reakcję z wodą w pewnych warunkach temperaturowych. Nie korzystne jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w skutku kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w okolicy spalania. Najbardziej skuteczne i pozytywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kierowana tylko w tych miejscach, co do jakich uważa się pewność, że nie mieszkają w nich wszyscy. Z koncentracji na znaczne ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić zgubna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.