Zwolnienie z kasy fiskalnej uslugi budowlane

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w prace gospodarczej zdobywa jeszcze popularniejszą rzeszę przedsiębiorców, wciąż są możliwe wedle obowiązujących przepisów zrezygnowania z tego celu.

Utrata dobra do takiego zwolnienia, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek stosowania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z działu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi połączone z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. A kto tak faktycznie nie musi pamiętać kasy fiskalnej? Między innymi mówią one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do określonych czynności. Podatnik wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich pisać na kasie fiskalnej. Kto nie pragnie brać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z poziomu usług nadawczych, usług internetowych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w formie naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w dziale noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi gospodarcze oraz ubezpieczeniowe, wynajem i pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez spółki oraz systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą także stosować ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Podstawa do tego zdjęcia przysługuje ze względu na strukturę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z pracy wymienionych znaczył w minionym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może mieć ze opóźnienia z kas dla całości sprzedaży.